Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Sky Health The Box ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Sky Health The Box en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene Voorwaarden Sky Health

 1. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 2. Wij rekenen 0 euro voor een eerste (proef) les, je krijgt hiervoor een les naar keuze om ons aanbod uit te proberen, na het inschrijven van een van onze abonnementen krijg je toegang tot alle lessen en open gym voor het aantal credits dat je lidmaatschap maandelijks toe laat.
 3. De eerste betaling is na datum van ondertekening van de overeenkomst deze word aangegaan voor de op het inschrijfformulier vermelde tijd.
 4. De automatische afschrijvingen van de verschuldigde bedragen vinden plaats in de
  eerste week van elke maand/kwartaal van het door de klant opgegeven
  bankrekeningnummer en bij vooruitbetaling.
 5. Abonnementsgeld wordt niet terugbetaald.
 6. Sky Health heeft het recht haar prijzen te wijzigen.
 7. Indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt, kan u de toegang tot Sky Health worden ontzegd.
 8. Indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt, kan een incassoprocedure
  opgestart worden voor het innen van de verschuldigde contributie, verhoogd met
  incasso- en administratiekosten.
 9. De overeenkomsten zijn bindend. Voortijdige beëindiging is niet mogelijk. Medische
  gronden kunnen als uitzondering worden geaccepteerd. In dit geval kan het abonnement gepauzeerd worden tot de abonnementhouder weer hersteld is en wordt het abonnement verlengd met de periode van de duur van de pauzering. Aan de pauzering zijn kosten verbonden.
 10. Opzegging van het lidmaatschap aan het einde van uw abonnementsperiode, dient minimaal 1 maand voor de eerste van de volgende kalendermaand te geschieden (Bijvoorbeeld: Uw abonnement loopt af per 1 januari. U dient dan op te zeggen vóór 1 december).
 11. Alle contracten worden na hun looptijd maandelijks per maand stilzwijgend verlengd.
 12. Opzeggen dient per email of schriftelijk te geschieden.
 13. Bij niet tijdig opzeggen wordt het lidmaatschap automatisch met het van toepassing
  zijnde abonnement verlengd. Met dien verstande dat bij een jaarabonnement, na afloop van de volledige abonnementsperiode, het abonnement maandelijks opzegbaar is, tenzij de klant heeft aangegeven dat het abonnement opnieuw kan worden afgesloten voor de volledige periode.
 14. Dé Sportschool heeft het recht om bij wangedrag leden de toegang te weigeren.
 15. Tevens kan Sky Health in het geval van wangedrag het lidmaatschap
  beëindigen zonder dat enige terugbetaling aan de orde is. Alle nog verschuldigde
  lidmaatschapsgelden tot het einde van de abonnementsperiode blijven invorderbaar.
 16. Sky Health aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan bij activiteiten
  tijdens de training of ontstaan in of rond de accommodatie.
 17. Sky Health aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of
  beschadiging van kleding of andere goederen.
 18. Achtergelaten kleding en/of andere eigendommen worden 1 week bewaard en
  hierna vernietigd.
 19. Kinderen jonger dan 12 jaar hebben in principe geen toegang tot de fitnessruimte, tenzij anders overeengekomen.
 20. Tijdens de officiële Feestdagen behoud Sky Health het recht om de Sportschool te sluiten.
 21. In het geval van een corona lockdown behoud Sky Health het recht het abbonnement door te laten open, Sky Health zal zijn uiterste best te doen alternatieve middelen in te zetten om trainingen te blijven aanbieden bijvoorbeeld doormiddel van buiten training.